Szkolenia przetargowe

Prezentujemy całą ofertę szkoleń, które zorganizujemy w Państwa szkole w zależności od zainteresowania. Posiadamy bardzo duże doświadczenie (ponad 3 tysiące h szkoleniowych) dla przedszkoli, szkół podstawowych, ale i szkół średnich.

Wzespole trenerskim MAIK GROUP znajdziecie nauczycieli akademickich, trenerów akademickich, nauczycieli z pasją i zaangażowaniem!

W sprawie zamówienia szkolenia dla Państwa organizacji prosimy o kontakt telefoniczny: 781-081-252, albo e-mailowy: biuro@maikgroup.pl

Podkreślamy również, że istnieje możliwość zamówienia szkoleń dla Rad Pedagogicznych z listy poniżej, ale i całkowicie wedle własnego zamówienia. Jesteśmy doradcami edukacyjny i projektujemy szkolenia, które w 100% odpowiadają na potrzeby danej grupy docelowej.

Szkolenia wyceniamy za dni szkolenia, a nie za liczbę uczestników! Jako jedyni na rynku szkoleniowym w Polsce!

Placówkom oraz klientom indywidualnym, którzy sobie tego życzą, wystawiamy fakturyUczestnicy szkoleń otrzymują zaświadczenia MEN potwierdzające udział i zaangażowanie.

Polecamy szczególnie!

Obszar tematyczny: Nowoczesne technologie w szkole
Tematyka szkoleń:
1. Praca zdalna nauczyciela – wprowadzenie do aplikacji wspierających nauczanie zdalne
2. Wykorzystanie telefonów na lekcji w szkole
3. Lepsza multimedialna niż czarna – zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
4. Tworzenie interaktywnych gier i aplikacji wspierających proces dydaktyczny
5. Programowanie na dywanie – kodowanie dla najmłodszych w praktyce
6. Nauczanie przedmiotów ścisłych za pomocą nowoczesnych technologii informatycznych
7. Zarządzanie i administrowanie siecią komputerową
8. TIK w szkole
9. Efektywne i innowacyjne nauczanie języków obcych
10. Obsługa drukarek 3d w szkole
11. Nauka programowania i tworzenia gier 3d
12. E-podręczniki w praktyce

Obszar tematyczny: Rozwój nauczyciela

Tematyka szkoleń:
1. Komunikacja z rodzicem – jak mówić, aby nas słuchano
2. Komunikacja interpersonalna – budowanie pozytywnych relacji z uczniami, rodzicami i współpracownikami
3. Pierwsza pomoc w praktyce nauczyciela
4. Kurs kierownika wycieczek szkolnych
5. Wystąpienia publiczne nauczyciela
6. Wizerunek nauczyciela – jak budować i rozwijać
7. Wypalenie zawodowe – jak sobie radzić

Obszar tematyczny: Warsztat nauczycielski

Tematyka szkoleń:
1. Kompetencje kluczowe w przedszkolu i klasach 1-2 w SP
2. Kompetencje kluczowe w szkole podstawowej
3. Ocenianie kształtujące w praktyce
4. Design thinking w procesie dydaktycznym nauczyciela
5. Jak się wyróżnić na lekcji? Szkolenie metodyczne dla nauczyciela

Obszar tematyczny: Edukacja artystyczna

Tematyka szkoleń:
1. Arte-terapia w szkole
2. Muzykoterapia w szkole
3. Kreatywna świetlica
4. Design thinking w szkole
5. Drama i teatr w przedszkolu i szkole
6. Warsztaty twórczości artystycznej dla nauczycieli
7. Warsztaty świąteczne origami
8. Sketchnoting w szkole- nauka rysowania i pokazywania myśli rysunkiem

Obszar tematyczny: Umiejętności miękkie

Tematyka szkoleń:
1. Jak nauczać dzieci umiejętności miękkich?
2. Odporność na stres – jak uczyć?
3. Wystąpienia publiczne, drama
5. Komunikacja dzieci w praktyce
6. Mediacje rówieśnicze – kurs dla koordynatorów programu

Obszar tematyczny: Nauczanie eksperymentalne

Tematyka szkoleń:
1. Jak uczyć przy pomocy metodologi eksperymentalnej
2. Eksperymenty na lekcjach matematyki
3. Eksperymenty na lekcjach przyrodniczych
4. Design thinking a doświadczenia i eksperymenty w szkole

Obszar tematyczny: Uczniowie ze SPE oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Tematyka szkoleń:
1. TUS w szkole
2. Praca z uczniem zdolnym – metodą ciągłego rozwoju
3. Szybkie czytanie i efektywna nauka – rozwiązania metodyczne
4. Coaching i mentoring w szkole
5. Praca z dysleksją u ucznia w szkole
6. Jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera
7. Jak pracować z dzieckiem z ADHD
8. Praca z nieśmiałością u dziecka w szkole
9. Jak wzmacniać przerzutność uwagi i koncentrację u dzieci
10. Integracja sensoryczna – kursy stopniowalne oraz podstawowe
11. Warsztat logopedy w szkole
12. Arteterapia w pracy w szkole – gotowe warsztaty metodyczne
13. Doradztwo zawodowe w szkole
14. AAC – warsztat metodyczny

To jedynie część tego, czym nasz zespół edukacyjny się zajmuje… Zapraszamy do kontaktu, na pewno znajdziemy “złoty środek”.

Zespół MAIK GROUP